Müşteri Hizmetleri (S.S.S.)

 • Sunsetpark Kalamış’ta Site Aidatları Nasıl Olacak?

Sözleşmede belirtilen teslim tarihiyle birlikte yaşama başlayan apartmanda, apartman yönetimi tarafından belirlenmiş aidatların da daire sahipleri tarafından ödeme sorumluluğu başlamış olacaktır

Aidat miktarları apartman yönetimi oluştuktan sonra apartman yönetimi tarafından hazırlanan yıllık bütçenin kabul edilmesiyle belirlenir. Aidatlara dahil olan kalemlerin içeriği ve paylaşım tarzı yönetim planında yer almaktadır. Aidat miktarlarıyla ilgili duyurular apartman yönetimi tarafından daire sahiplerine ayrıca yapılacaktır.

 • Sunsetpark Kalamış’ta Apartman Aidatı Ne Zaman Başlar? Ortak Alanların Bakımını Kim Yapar?

Apartman aidatı, daire teslimleriyle birlikte Sunsetpark Kalamış apartman yönetiminin teşkili ve devreye girmesi ile başlar. Aidatın ne zaman yatırılacağını aparman yönetimi belirler. Sunsetpark Kalamış projesi ortak alanlarının bakımı apartman yönetimi tarafından yapılır.

 • Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan ) Alımı, Cins Tashihi İşlemleri Nasıl ve Ne Kadar Zamanda Gerçekleştirilmektedir?

İnşaatın bitimi akabinde iskan belgesini alabilmemiz için, namınıza arsa emlak vergi beyanı değişikliği yapılarak bina emlak beyanı tanzimi ile firmamız tarafından KADIKÖY Belediyesi’ne verilerek beyan suret tasdiki yapılır.

İskan ve Cins Tashihi işlemleri daire teslimlerinden yaklaşık 6 ay sonra tamamlanır.

 • Emlak Vergisi Bildirimleri Ne Zaman Gelir?

Kat irtifakı tapusu verilen daireler;

Gayrimenkulün kat irtifakı tapusunun adınıza çıkarılmasından sonra Kentpark & Akfen  tarafından ARSA EMLAK VERGİ BİLDİRİMİ adınıza tanzim edilerek KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmektedir

Kat mülkiyeti tesisi; Kat irtifakı tapuları adınıza çıkarılmış ve arsa emlak vergi bildirimleri verilmiş olan dairelerin iskân (yapı kullanma izin belgesi) işlemleri öncesi Kentpark & Akfen tarafından BİNA EMLAK VERGİ BİLDİRİMİ adınıza tanzim edilerek KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmektedir.

 • Çevre Temizlik Vergisinin Ödemesi Nereye Yapılmaktadır?

Çevre temizlik vergileri su faturalarına yansıtıldığından, vergi beyanının KADIKÖY BELEDİYESİNE verilmesi gerekmemektedir.

 • Sunsetpark Kalamış’ta Arsa Tapusu Ne Zaman Verilir?

Müşteri tarafından gerekli evraklar getirilip sözleşme imzalandıktan, peşinat yatırıldıktan ve varsa konut kredisi sözleşmesi müşteri tarafından imzalandıktan sonra tapu işlemlerine başlanır ve yaklaşık 6 ay içerisinde tapu verilir. Tapu, arsa paylı kat irtifakı tapusudur

Senetli satışlarda ise; ilgili senet ödemeleri yapıldıktan 1 ay  sonra Tapu verilir.

 • Sunsetpark Kalamış Projesinde Kat Mülkiyet Tapusu Ne Zaman Verilir?

İskândan sonra yapılan cins tashihi tamamlanana kadar verilen tapu “Arsa paylı kat irtifakı” tapusudur. İskân alınıp cins tashihi yapıldıktan sonra verilen tapu “Kat mülkiyeti“ tapusudur. Arsa paylı kat irtifakı tapusu daire tamamlanıp, iskân alınıp, cins tashihi işlemi yapıldıktan sonra “Kat mülkiyeti” tapusuna dönüşür

 • Tapu Alma Aşamasında Tapu İle İlgili Ödeme Var mı?, Ne Kadar?

Satış işlemi sırasında; bağımsız bölüm bedelinin dışında kalan, alım-satım tapu harcının satış bedeli üzerinden ödenen alıcı payı müşteri tarafından ödenir. Tapu devri aşamasında ayrıca bir ücret alınmaz.

Eğer konut kredisi kullanılmışsa ipotek tesisinde müşteriden herhangi bir bedel alınmaz. İpoteğin kaldırılmasında Tapu Dairesi tarafından istenen bedel müşterilerimiz tarafından ödenecektir.

 • Dairemi İnşaat Başlamadan Görmek İstiyorum? Ne Yapmalıyım?

Kentpark & Akfen’e   (216) 301 20 21 numaralı telefondan arayarak başvurmanız gerekmektedir.

Bağımsız bölümün teslim tarihinden önce satın alınması halinde, Satıcının inşaat faaliyeti devam etmekte olduğundan, Alıcının  bu dönemde inşa halindeki bağımsız bölümü görmek için şantiye sahasına girmesi can ve mal güvenliği açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Alıcının  böyle bir talebi varsa bu talebini Satıcıya olarak bildirmek zorundadır. Satıcı, Alıcı’yı inşaat sahasına alıp almamakta serbesttir. Alıcı, Satıcı’nın elemanları tarafından bildirilecek güvenlik önlemlerini alarak ve onların eşliğinde ve denetiminde sahaya gireceğini, bu koşulları yerine getirmeksizin Satıcının yazılı muvafakati olmadan ve bilgisi dışında sahaya girmesi halinde meydana gelebilecek kazalarda Satıcı’nın kusurlu olmadığını ve herhangi bir şekilde zarar vukuunda Satıcıya yüklenebilecek her türlü tazmin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Alıcı, bu düzenlemenin kendi sağlığını ve güvenliğini koruma amacıyla yapıldığının; bunun dışında, alıcının bilgilenmesini ve inşaatın gelişimini izlemesini engelleme amacı gütmediğinin bilincindedir. Bu nedenle alıcı, kendisine düşen herhangi bir akdi veya kanunî muayene, kontrol ve inceleme yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, ileride işbu madde hükmüne istinad ederek, şantiyeye giremediğini ve gerekli incelemeyi yapamadığını ileri sürmeyecektir.

 • Öneri ve Şikayeti Nasıl İletebilirim?

Müşteri İlişkileri telefon numarası 0216 301 20 21’dir

Tüm geribildirimlerinizi sertac.kiyici@kentparkyapi.com adresine e-mail atabilirsiniz.

Geribildirimleriniz en kısa zamanda değerlendirilip siz değerli müşterilerimize geri dönülecektir.

 • Yabancı Uyrukluyum. Sunsetpark Kalamış’tan Daire Alabilir miyim?

Yabancı uyrukluların taşınmaz edinim talepleri, vatandaşı oldukları ülkenin Türkiye ile arasındaki karşılıklılık durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Eğer vatandaşı olunan ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık var ise, gerekli onaylar alındığı takdirde daire sahibi olunabilir. Konunun takibi Kentpark & Akfen tarafından yapılmaktadır. Detaylı bilgiye Satış Ofislerimizden ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda konut edinme talepleri; ilgili belediye veya valilikten alınacak yazı ile Uygulama İmar Planı veya Mevzi İmar Planında talep konusu taşınmazın, konut veya işyeri olarak ayrılmış olduğunun belgelendirilmesi ve bu amaçlarla kullanılmak amacıyla tapuya tescil edilmiş olması ile yetkili komutanlık vasıtasıyla askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri dışında kaldığının tespiti kaydıyla, doğrudan Tapu Sicil Müdürlüklerince yapılacaktır. Belirtilen koşulların sağlanması halinde ilgili ülke vatandaşları konut edinebileceklerdir.

Eğer vatandaşı olunan ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık yok ise, kişinin konut edinme talebi, Genel Müdürlükle herhangi bir yazışma yapılmadan doğrudan Tapu Sicil Müdürlüklerince reddedilecektir.

Son olarak, karşılıklılık olan ülke vatandaşlarından biri olunmaması halinde, kişilerin konut edinme talepleri, gerekli belgeleriyle birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek alınacak talimata göre sonuçlandırılacaktır.

Türkiye ile arasında karşılıklılık bulunan ve bulunmayan ülkelerin listesi değişebileceğinden veya ülkeler arasında her an farklı koşullar getirilebileceğinden, yabancı uyruklu kişilerin konut edinme talepleri o günün koşullarının öğrenilmesi ile netlik kazanacaktır. Bu nedenle talep tarihinde TKGM (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü) bünyesinde yer alan yabancı işler biriminden bilgi edinilmesi ile en doğru sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.

 • Daireyi Satın Almadan Önce Sözleşmenin Bir Kopyasını Alabilir miyim?

Dilerseniz Satış Ofisimizde örnek sözleşmemizi inceleyebilirsiniz

 • Sunsetpark Kalamış’ta Birden Fazla Kişi Ortak Daire Alabilir Miyiz?

Evet ortak daire alabilirsiniz.

 • Sunsetpark Kalamış Projesinde Kapıcı Dairesi Olacak Mı?

Ruhsat projelerinde kapıcı dairesi gösteriliyor. İnşaat bitip iskan alındıktan sonra kat malikleri kapıcı dairesinin nasıl kullanacağını belirleyecektir.

 • Otopark İmkanları Nelerdir?

Her daireye 1 kapalı otopark yeri hesabı yapılarak 29 araçlık otopark yeri tasarlanmıştır.

Otopark yerleri tahsisli değildir.

 • Klima Var Mı?

Dairelerde salonda ve ebeveyn yatak odasında Klima alt yapısı sağlanacaktır. Sadece salonda 1 adet  A sınıfı klima takılacaktır.

 • Isınma ve Sıcak Su Sistemi Nedir?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği, Konutların ısınma ve kullanma sıcak su sistemi bina merkezi sistem olup, kullanım sıcak suyu da merkezi kazan sisteminden temin edilecektir. Dairelerin, ısınma suyu kalorimetre, sıcak su kullanım miktarları sıcak su sayaçları ile konutlar bazında belirlenecektir

 • Sunsetpark Kalamış’ta Daire Aldım; Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayacımı Ben Mi Alacağım?

Elektrik ve doğalgaz  sayaçlarının temini ve montajı Kentpark & Akfen tarafından yapılacaktır. Kentpark & Akfen tarafından abonelik bağlantı bedelleri elektrik idaresine yatırılacaktır. Müşteri, abonelik evrakları ile birlikte İgdaş ve Ayedaş’a gidip abonelik güvence bedellerini ödeyerek aboneliğini yapacaktır.

Kullanım su sayacı alımı, montajı ve aboneliği Kentpark & Akfen tarafından yapılacaktır.

 • Dekorasyon Alternetifleri Nelerdir?

Farklı beğeniler için 3 farklı dekorasyon alternatifi sunulacaktır.

Dekorasyon alternatiflerini satış ofisimizden ya da www.sunsetparkkalamis.com adresinden öğrenebilirsiniz.

 • Dairede Isı ve Ses İzolasyonu Var Mıdır?

Enerji Performans Yönetmeliği çerçevesinde, bağımsız bölümler arasında gerekli ısı ve ses izolasyonu yapılacaktır.

 • Sunsetpark Kalamış’ta Telefon Kapasitesi Durumu Nedir? İnternet Bağlantısı Var Mıdır?

Telefon ve internet hizmetinin sağlanması Türk Telekom’un hizmetleri içinde yer almaktadır. Türk Telekom’un Sunsetpark Göztepe Projesine  bu hizmeti getirmesi halinde daire sahiplerinin faydalanması mümkün olabilecektir. Her evde minimum 1 adet analog telefon hattı, 4 adet ethernet hattı (Telefon, IP TV, yüksek hızlı geniş bant internet erişimi) altyapısı kurulacaktır.

 • Sunsetpark Kalamış’ta Jeneratör Var Mıdır?

Tüm ortak alanların ve dairelerin güç ihtiyacını karşılayacak kapasitede jeneratör sağlanacaktır.

 • Sunsetpark Kalamış’ta Yangın İhbar Butonu Var Mıdır?

Blok kat hollerinde, kapalı otoparklarda, Yangın ihbar butonu ve korna mevcuttur.

 • Sunsetpark Kalamış Projesinde Kaç Adet Asansör Bulunmaktadır?

En az bir tanesi 900kg olmak üzere toplamda 2 adet asansör bulunmaktadır.

 • Su Deposu Var Mı?

Konutların kullanma suyu şehir şebekesinden temin edilecek olup, su kesilmeleri ve basınç yetersizliğine  karşı su deposu ve hidrofor sistemleri bulunacaktır.

Yangın ve bahçe sulama su deposu 2. Bodrum katta bulunacaktır. Yangın suyu deposundan binaya su bağlantısı bulunmaktadır.

 • Sunsetpark Kalamış Projesinde İnterkom Sistemleri Nasıldır?

Dairelerde bina giriş kapısı daire içi görüşme sağlayan görüntülü bir interkom sistemi kurulacaktır.

 • Sunsetpark Kalamış’ta CCTV ( Kapalı Devre Kamera Sistemi ) Var Mıdır?

CCTV ( kapalı devre kamera sistemi ) bulunmaktadır.

 • Sunsetpark Kalamış’ta Engeliler İçin Neler Düşünüldü?

Engelli ve çocuk arabası sirkülâsyonu düşünülerek bina içi asansörlere ulaşım sağlanacak, ortak peyzaj alanlarında , engelli ve bebek arabası dolaşımı sağlanabilecek şekilde yol bağlantıları yapılacaktır.

 • Bahçe ve Peyzaj Özellikleri Nelerdir?

Bitkisel peyzaj çalışması Kentpark & Akfen tarafından yapılacaktır. Bahçe katı olduğu gibi sadece peyzaja ayrılmıştır.

Bahçenin içinde yeşilliklerle çevrilmiş 1 adet kamelya ve 1 adet çocuk parkı olacaktır.

 • Daire Tipleri Nelerdir?

1+1 , 2+1, 3+1 ve 4+1 olacaktır.

 • Sunsetpark Kalamış’ın zemin yapısı nasıldır? Sunsetpark Kalamış’a ait zemin etüd raporunu alabilir miyim?

Sunsetpark Kalamış proje sahası genellikle düz bir yapıya sahiptir. Proje alanında heyelan, su baskını vb. doğak afet izlenimleri gözlenmemiştir.  Arazide 0,5-1,5m civarında dolgu malzemesi bulunmakadır. 1,5-4,5m aralığında anakayanın ayrışması sonucu siltli kil katmanı bulunmaktadır.5,4-9,4m aralığında ise sarımsı gri-mavimsi gri tonlarda kil taşı – kireç taşı litolojisindedir.  Proje zemini kayma dalga hızları bakımından zemin grubu A sınıfıdır. Orta-iyi sismik dirençli zon olarak tanımlanabilir. Planlanan temel seviyelerinde taşıma gücü ve oturma problemi yoktur. Yeraltı su seviyesi 8,5m civarlarındadır.. Söz konusu bilgiler hazırlanan zemin etüt raporunda ayrıntılı olarak verilmekte olup daire alıp almadığına bakılmaksızın isteyen kişiye satış ofislerinden zemin etüd raporu verilebilir. Satış ofislerimizden zemin etüd raporlarımızı temin edebilirsiniz.

 • Binada Deprem Güvenliği Nasıldır?

Sunsetpark Kalamış projesi tümüyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanmış olan Standartlara ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)’e uygun olarak tasarlanmış, ilgili Yönetmelik ve Standartların gerektirdiği tüm şartlar sağlanmıştır. Saha bütününde ve binanın altında sondaj çalışması ve jeofizik çalışmalar (rezistive-özdirenç ölçümleri, microtremör, presiyometre ve sismik kırılma ölçümleri) yapılmış, zemin sondajlarından alınmış numuneler üzerinde Bayındırlık Bakanlığı onaylı laboratuarda;P laboratuar deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar sonucu elde edilen veriler konusunda uzman inşaat, jeofizik ve jeoloji mühendisleri tarafından analiz edilmiş; proje kapsamında inşaa edilecek yapıların temel zeminleri, bina-zemin ilişkileri, deprem ve doğal afet risklerine ilişkin mühendislik değerlendirmeleri ve önerileri zemin ve temel etüt raporu olarak düzenlenmiştir. Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odaları tarafından da onaylanan zemin ve temel etüt raporunda verilen değerlendirme ve öneriler öğretim üyeleri ve akademisyen geoteknik danışmanlar tarafından incelerek yapıların temel sistemleri ve depremsellikleri belirlenmiştir. Sunsetpark Kalamış inşaatı belirlenen temel sistemleri ve depremselliklere tümüyle uygun olarak tasarlanmış olup, tasarımlarına uygun olarak inşaa edilecektir.

 • Konutun İnşaat Yapım Tekniği Hakkında Bilgi Alabilir miyim?

Zemin ve temel etüt raporunda yapıların radye temel ile taşıtılması durumunda taşıma gücü açısından herhangi bir sorun ile karşılaşılması beklenilmediği belirtilmektedir. Bu sebeple proje genelinde temel sistemi radye temel sistemi olarak belirlenmiştir. Bina temeli zemin raporunda uygunluğu belirtilen derinlikte 85cm kalınlıklı radye temel olarak teşkil edilecektir. Temel üzerine bina geleneksel ve modern kalıp sistemleri kullanılarak 2 bodrum+zemin+9 kat olarak yapılacaktır. Döşeme sistemi asmolen olacaktır. İnşaatın her adımında birinci sınıf işçilik anlayışını kaybetmeyip birinci sınıf malzeme kullanılacaktır. Ayrıca elektrik, mekanik gibi altyapısal işler gündelik yaşantıya hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Altyapısal tüm işler kullanıcının verimli olarak kullanmasına yönelik tasarlanmıştır.

 • Temeller Korozyona Karşı Nasıl Korunacaktır?

Tüm yapı temelleri bohçalama sistemi ile izole edilerek zemin suyu etkilerinden korunacaktır. Ayrıca tüm yapının çevresi çevre drenajı tesis edilerek zemin suları drene edilecek; böylece yapı temelleri zemin sularının zararlı etkilerinden korunmuş olacaktır. Radye temel imalatlarında pas payı değerleri yüksek tutularak temel sistemlerindeki donatının korozyona uğraması önlenmektedir.

 • Kış Aylarında Su Yoğunluğu Nasıl Drene Edilecektir?

Yüzeysel sular Yağmur suyu drenaj hatları ile drene edilecektir. Gerek kapalı otopark gerek açık otopark yüzeysel suları altyapısı özenle tasarlanarak korige borularla şehir yağmur suyu hattına ulaştırılacaktır. Bu şekilde proje alanında herhangi bir şekilde drenaj sıkıntısı olmayacaktır.

 • Sunsetpark Kalamış’ta Kullanılan Betonun Özellikleri Nelerdir?

Temel betonunda C30 sınıfı ve kat betonlarında C35 kategorisinde, yüksek mukavemetli beton çeşidi kullanılacaktır. Projede uygulanacak her beton uygulamasından beton numunesi alınarak uygunlukları hem belediyece hem de özel laboratuvar denetiminde kontrol edilecektir.